phố biển

  • “Hoa xương rồng” trong lòng phố biển

    “Hoa xương rồng” là tên gọi thân thương các em có hoàn cảnh đặc biệt tự chọn, để đặt tên cho nhóm trẻ sống độc lập của mình tại Trung tâm công tác xã hội (CTXH) Đà Nẵng.

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.