đồng bào dân tộc

  • Làm giàu nhờ được vay vốn mua đất, trồng cỏ, nuôi bò

    Nhờ có các chương trình giảm nghèo hỗ trợ cho vay vốn, mua đất trồng cỏ, chăn nuôi bò, tăng gia sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đúng cách, anh Thạch Na (dân tộc Khmer) và anh Diệp Văn Hải ở xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đã chuyển đổi nghề, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Trước kia, Tân Hòa có trên 17% là hộ nghèo, đến nay xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu xuống còn dưới 4%.

  • Những người làm giàu trên quê hương Trà Lĩnh – Cao Bằng

    5 năm qua (2014-2019), cuộc sống của các cộng đồng dễ bị tổn thương thuộc dân tộc Mông, Tày và Dao ở 6 xã nghèo nhất huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) đã thực sự đổi thay: Thu nhập tăng, sinh kế đa dạng, an ninh lương thực được cải thiện và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Những thay đổi đó là nhờ các can thiệp mang tính bền vững và chất lượng về phát triển cộng đồng, quyền trẻ em đã được triển khai thực hiện tích cực.

  • Vốn ưu đãi giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

    Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.