an toàn hạnh phúc

  • Giải pháp thiết thực cải thiện điều kiện làm việc ở làng nghề

    Hiện nay, dù chưa có thống kê số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) tại các làng nghề, nhưng theo Bộ LĐTBXH, trên 5.000 làng nghề trong cả nước đang giúp tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe như: Ý thức kỷ luật, tuân thủ pháp luật thấp; công nghệ sản xuất lạc hậu; điều kiện lao động nhiều rủi ro; công tác ATVSLĐ chưa được quan tâm và tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến TNLĐ.

  • An toàn để phát triển bền vững

    Ông Phạm Văn Vinh, giám đốc điều hành mỏ đá Quang Sơn (Lập Thạch - Vĩnh Phúc) cho biết: An toàn lao động được bắt đầu từ nhận thức đến hành động của chủ doanh nghiệp và người lao động, đó là sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp, làm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và uy tín của doanh nghiệp.

  • Axit đã là “hung khí”

    Càng ngày càng có nhiều nạn nhân của axit, phần lớn họ bị người khác hãm hại, nhưng cũng có người gây ra cho chính mình. Trên thực tế, axit đã trở thành “hung khí”, cần phải quan tâm đúng mực và có cách đề phòng.

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.