tổng kết Vụ Bảo hiểm xã hội

  • Phấn đấu đưa tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên ít nhất 800 nghìn

    “Năm 2019, Vụ Bảo hiểm xã hội đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng toàn ngành và cả nước thể chế hóa Nghị quyết 28 của Trung ương, trong đó có nội dung như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, tăng độ bao phủ BHXH tự nguyện” – Đây là đánh giá của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Hội nghị tổng kết năm 2019, phương hướng năm 2020 của Vụ Bảo hiểm xã hội, diễn ra chiều ngày 2/1/2019 tại Hà Nội. Dự hội nghị còn có Thứ trưởng Lê Quân.

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.