Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019

  • Công bố Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019

    Hôm nay 14/7, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFPA và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố kết quả Điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ Việt Nam năm 2019: “Hành trình để thay đổi” nhằm cung cấp một bức tranh toàn diện và các số liệu cập nhật về vấn đề này. Chính phủ Việt Nam và các đối tác cam kết sẽ tiếp tục giải quyết một cách hiệu quả và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, dựa trên những tiến bộ đạt được trong những năm gần đây.

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.