giảm nghèo ở trà lĩnh - cao bằng

  • Những người làm giàu trên quê hương Trà Lĩnh – Cao Bằng

    5 năm qua (2014-2019), cuộc sống của các cộng đồng dễ bị tổn thương thuộc dân tộc Mông, Tày và Dao ở 6 xã nghèo nhất huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) đã thực sự đổi thay: Thu nhập tăng, sinh kế đa dạng, an ninh lương thực được cải thiện và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Những thay đổi đó là nhờ các can thiệp mang tính bền vững và chất lượng về phát triển cộng đồng, quyền trẻ em đã được triển khai thực hiện tích cực.

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.