giảm nghèo bền vững

 • Huyện Văn Quan: Nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

  Văn Quan là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Lạng Sơn. Theo chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020, đến cuối năm 2017, toàn huyện có 4.260 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 31,22%. Trong đó có 12 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 25% đến dưới 50%; 04 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 50% trở lên là Trấn Ninh (50,34%), Lương Năng (55,46%), Hữu Lễ (53,96%) và Hòa Bình (62,59%). Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất, đời sống của người dân.

 • Lạng Sơn: Triển khai hiệu quả Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo

  Thời gian qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc một trong 4 dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

 • Hiệu quả tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Lâm Đồng

  Là một tỉnh còn nhiều khó khăn, trong đó có 1 huyện nghèo Đam Rông, 35 xã, 77 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 nên thời gian qua, Lâm Đồng luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách đóng vai trò quan trọng.

 • Hiệu quả tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Lâm Đồng

  Là một tỉnh còn nhiều khó khăn, trong đó có 1 huyện nghèo Đam Rông, 35 xã, 77 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 nên thời gian qua, Lâm Đồng luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách đóng vai trò quan trọng.

 • Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Khu vực Trung du miền núi Bắc bộ là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và có tỷ lệ hộ nghèo cao so với các vùng miền khác. Chính vì vậy, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong toàn vùng và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

 • Tín dụng chính sách khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo

  Sáng 23/9/2019, tại Hà Nội, NHCSXH phối hợp với Bộ LĐTB&XH tổ chức “Hội nghị trực tuyến về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

 • UBTVQH họp giám sát về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi

  Chiều 10/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nghe báo cáo tóm tắt và thảo luận về thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

 • Trà Lĩnh giảm nghèo bền vững nhờ xây dựng cộng đồng vững mạnh và tự lực

  5 năm qua (2014-2019), cuộc sống của các cộng đồng dễ bị tổn thương của các dân tộc H'Mông, Tày và Dao ở sáu xã nghèo nhất huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) đã thực sự đổi thay: Thu nhập tăng, sinh kế đa dạng, an ninh lương thực được cải thiện và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đó là nhờ các can thiệp mang tính bền vững và chất lượng về phát triển cộng đồng, khuyến khích thực hiện quyền trẻ em đã được triển khai tích cực.

 • Đam Rông: Lấy người nghèo làm chủ thể trong việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách giảm nghèo

  Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a (2009-2019), tình hình kinh tế - xã hội và diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đam Rông đang từng bước phát triển, giá trị sản xuất tăng, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, giáo dục và đào tạo ngày một phát triển, cơ sở trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu dạy và học tập cho con em các dân tộc trên địa bàn; bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm chăm lo; đoàn kết giữa các tôn giáo và dân tộc được củng cố; hệ thống chính trị được chăm lo xây dựng; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững...; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm tuy có thay đổi về tiêu trí, cách tính nhưng vẫn giảm đáng kể.

 • Nhìn lại kết quả 3 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững ở Điện Biên

  Từ năm 2016 đến nay, công tác giảm nghèo bền vững luôn được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm và đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống người nghèo ngày càng được cải thiện; hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo, vùng nghèo đã có chuyển biến đáng kể, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.