Tin tức

Đề cao vai trò và đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái nông thôn

Cập nhật: 15:53 08/03/2018

Với chủ đề “Nâng cao quyền năng của phụ nữ nông thôn vì mục tiêu phát triển bền vững”, Tọa đàm chính sách về Bình đẳng giới do Bộ LĐTBXH phối hợp với cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Hà Nội thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ của các bộ, ban, ngành của Chính phủ, đại diện hơn 20 tỉnh thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các nhà tài trợ và các cơ quan báo chí. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp dự và chủ trì Tọa đàm.

Bàn chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm chính sách tập trung thảo luận thực trạng về đời sống, lao động, việc làm và an sinh xã hội của phụ nữ nông thôn trong bối cảnh Việt Nam cam kết thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững SDGs và các cam kết quốc tế nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ. Đồng thời, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và đề cao đóng góp của phụ nữ nông thôn vào phát triển xã hội của Việt Nam. 

Phụ nữ là lực lượng lao động quan trọng và chủ chốt trong sản xuất nông nghiệp

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết: Với những nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ cùng với sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả của các cơ quan, tổ chức quốc tế và cộng đồng, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì ở nhóm quốc gia có nhiều tiến bộ trong thực hiện bình đẳng giới. Để có thành tựu trên, Việt Nam đã và đang có những hành động tích cực và tiên quyết trong việc triển khai chính sách luật pháp về bình đẳng giới và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó chú trọng tới khu vực nông thôn. 
 
 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp phát biểu khai mạc.

Hành lang pháp lý đang ngày càng được hoàn thiện nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ nông thôn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nổi bật là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nói không với bạo lực, không xâm hại và không để phụ nữ lùi lại phía sau…

Theo báo cáo năm 2016 của Tổng cục thống kê, mặc dù nông nghiệp chỉ đóng góp 16,3% GDP của Việt Nam nhưng có đến 41,9% lực lượng lao động tham gia vào sản xuất nông nghiệp. Lao động nữ của cả nước là 26,2 triệu người, trong đó khoảng 44% đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp Ở nông thôn, tỷ lệ phụ nữ làm việc trong nông nghiệp là 63,4%, so với 57,5% nam giới. Phụ nữ là lực lượng lao động quan trọng và chủ chốt trong sản xuất nông nghiệp. Phụ nữ nông thôn đã và đang góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của Việt Nam.

Tuy nhiên, phụ nữ nông thôn hiện vẫn gặp phải nhiều rào cản và khó khăn, thách thức. Cụ thể, tỷ lệ lao động nữ trong khu vực phi chính thức khá cao và chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn. Chất lượng việc làm của lao động nữ nông thôn còn thấp; tính ổn định, bền vững trong việc làm và tiếp cận tới các dịch vụ an sinh xã hội không cao. Việc đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn đã được chú trọng nhưng các loại hình đào tạo nghề dành cho phụ nữ thường là ngắn hạn và tập trung vào các kỹ năng “truyền thống” của phụ nữ, đồng thời đầu ra sau học nghề gặp rất nhiều khó khăn. Khả năng tiếp cận các nguồn lực sản xuất như đất đai, công nghệ và dịch vụ tài chính của phụ nữ nông thôn còn rất hạn chế. Phụ nữ nông thôn cũng bị chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu nhưng sự tham gia, đóng góp và kinh nghiệm của họ trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai còn chưa được xem xét một cách xứng đáng trong việc lập kế hoạch và ra các quyết định chính sách về phòng ngừa rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng quyền năng cho phụ nữ nông thôn

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh “Chương trình nghị sự về Các mục tiêu Phát triển bền vững nhằm xây dựng một tương lại mà không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta chỉ có thể thay đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái nông thôn nếu như chúng ta xóa bỏ những rào cản mang tính cấu trúc, luật pháp và chuẩn mực xã hội có phân biệt đối xử nhằm tạo ra các cơ hội và hưởng thụ các kết quả bình đẳng”. 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất và khuyến nghị về tăng quyền năng cho phụ nữ nông thôn tại Việt Nam bao gồm: (1) thúc đẩy lồng ghép giới vào tất cả quá trình hoạch định, ra quyết định, xây dựng và thực hiện chính sách; (2) tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn tích cực tham gia vào các quyết định, chính sách và thể chế ảnh hướng đến cuộc sống của họ; (3) tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường bằng cách hỗ trợ phụ nữ nông thôn tiếp cận với tài chính, năng lượng bền vững, công nghệ, thông tin và an sinh xã hội; (4) nâng cao năng lực thu thập, phân tích và bổ biến dữ liệu phân tích theo giới để hỗ trợ các chính sách cho phụ nữ nông thôn và theo dõi quá trình thực hiện Các mục tiêu phát triển bền vững. 

Kết quả trao đổi thảo luận của Tọa đàm sẽ góp phần thúc đẩy đề xuất chính sách và lồng ghép giới vào các nỗ lực nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ nông thôn Việt Nam; hướng tới việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động của Chính phủ về Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030. Các thông tin chia sẻ và khuyến nghị tại cuộc tòa đàm sẽ đóng góp vào báo cáo của Việt Nam tại Khóa họp lần thứ 62 của Ủy ban địa vị phụ nữ được Liên Hợp Quốc tổ chức vào trung tuần tháng 3 tại New York, Mỹ.
 

Bài và ảnh: Thảo Vân/GĐTE


Các tin khác:

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.