Tin tức

Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 và những đóng góp quan trọng của Việt Nam

Cập nhật: 18:45 25/10/2018

Tại Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 (diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 18/10/2018 đến ngày 25/10/2018), các Bộ trưởng đã trao đổi giải pháp ở tầm khu vực và quốc gia để thúc đẩy đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm hiện thực hoá Tuyên bố ASEAN về Tăng cường an sinh xã hội. Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã có những đóng góp và sáng kiến quan để góp phần thúc đẩy sự bình đẳng giới tại các nước trong ASEAN.

 

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị AMMW lần thứ 3, Trưởng đoàn Việt Nam. 

PV Tạp chí  GĐTE đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng đoàn Việt Nam về các nội dung của Hội nghị.  


PV: Thưa Thứ trưởng, với chủ đề “An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025”, nội dung được bàn thảo trong Hội nghị AMMW lần thứ 3 này là gì?

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà: Tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng trao đổi giải pháp ở tầm khu vực và quốc gia để thúc đẩy đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm hiện thực hoá Tuyên bố ASEAN về Tăng cường an sinh xã hội.

Với chủ đề xuyên suốt của Hội nghị là tăng cường và củng cố hệ thống an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái, hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025. Hội nghị tập trung bàn thảo vào các nội dung như: bảo đảm tiếp cận việc làm bình đẳng cho lao động nữ; các chính sách tiếp cận bình đẳng về giáo dục và đào tạo nghề cho phụ nữ; các chính sách, giải pháp giảm nghèo gắn với tạo việc làm, sinh kế cho phụ nữ nghèo; các chính sách bảo đảm tiếp cận bảo hiểm xã hội toàn diện cho lao động nữ, nhất là ở khu vực kinh tế phi chính thức, khu vực nông nghiệp, nông thôn và lao động nữ di cư. Vấn đề an sinh xã hội về thông tin, y tế, nước sạch, giáo dục, nhà ở cũng được thảo luận tại Hội nghị này.

Riêng đối với trẻ em gái, Hội nghị còn nhấn mạnh đến việc đảm bảo tiếp cận giáo dục phổ thông; xóa bỏ định kiến xã hội đối với trẻ em gái; vấn đề phòng, chống bạo lực đối với trẻ em, nhất là trẻ em gái, đảm bảo cho các em được chăm sóc trong môi trường xã hội và gia đình an toàn.

Bên cạnh chủ đề chung, các Bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm về việc thực hiện Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN và các cơ hội đáp ứng yêu cầu bình đẳng giới trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Các mục tiêu phát triển bền vững, Tuyên bố chung ASEAN về Thúc đẩy quyền của phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong ASEAN, Chương trình nghị sự về Lồng ghép quyền năng kinh tế của Phụ nữ trong ASEAN và việc thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về Xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng thảo luận về xu hướng, thách thức liên quan đến công tác bình đẳng giới và đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực và tại từng nước, như vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, vấn đề tác động của kỷ nguyên số, sự phân biệt đối xử với phụ nữ hiện nay. 

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã chia sẻ quan điểm và tình hình của các nước trong việc tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025. Đây là nội dung rất thiết thực trong bối cảnh già hoá đang gia tăng, định kiến giới còn tồn tại, ảnh hưởng đến giáo dục, việc làm và vị thế của phụ nữ và trẻ em gái ở mỗi quốc gia. Các nước ASEAN sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm qua các nội dung chia sẻ này.  

Các Bộ trưởng cũng nghe tóm tắt nội dung trao đổi với Cơ quan của Liên hợp quốc về phụ nữ về Báo cáo nghiên cứu bình đẳng giới và các mục tiêu phát triển bền vững khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: tình hình và định hướng tương lai để tạo ra thay đổi vào năm 2030. 

Các vấn đề trên dự kiến sẽ được đưa vào Tuyên bố chung của Hội nghị.  
 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

PV: Với tư cách là nước chủ nhà, Thứ trưởng có thể cho biết những đóng góp và sáng kiến của Việt Nam cho diễn đàn quan trọng này để góp phần thúc đẩy sự bình đẳng giới tại các nước trong ASEAN? 

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà: Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã có 5 đóng góp chính: 

Thứ nhất, Đề xuất vấn đề “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025” làm chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3. Đây là sáng kiến quan trọng được các nước thành viên ASEAN ủng hộ tích cực, tạo diễn đàn cho các Bộ trưởng phụ trách bình đẳng giới và phụ nữ chia sẻ quan điểm về việc thực hiện Tuyên bố về Tăng cường an sinh xã hội trong ASEAN của các Nhà Lãnh đạo ASEAN.

Thứ hai, Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các đối tác của ASEAN như Liên minh Châu Âu và Dự án Kết nối ASEAN – Hoa Kỳ thông qua du lịch và đầu tư đưa ra sáng kiến tổ chức Hội thảo về Phụ nữ trong nền kinh tế: hướng tới tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực ASEAN; Đối thoại chính sách ASEAN - EU về phụ nữ: thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới tại nơi làm việc. Các nội dung thảo luận này đều hướng đến các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái, nhấn mạnh vào vấn đề việc làm, tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua xoá bỏ các khoảng cách giới trong thế giới việc làm và tăng cường giáo dục, đào tạo nghề cũng như dịch vụ xã hội cho họ.

Thứ ba, Với tư cách là nước chủ nhà, Chúng ta cũng đã đề nghị các nước gửi Báo cáo quốc gia về an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và đối tác liên quan có thể xuất bản ấn phẩm này của khu vực. 

Thứ tư, Việt Nam cũng đã trao đổi quan điểm về bình đẳng giới và những thay đổi tích cực của mình trong lĩnh vực này. Về quyền bình đẳng giữa nam và nữ được khẳng định trong Hiến pháp và được thể chế hóa trong Luật Bình đẳng giới cùng với hệ thống luật pháp, chính sách chuyên ngành của Việt Nam, đặc biệt tập trung vào thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, lao động và bảo đảm thực hiện an sinh xã hội.

Thứ năm, Chúng ta cùng chia sẻ với các bạn ASEAN và các đối tác quốc tế về kinh nghiệm để thực hiện được mục tiêu bình đẳng giới, cả trên phương diện hoàn thiện hệ thống luật pháp đầy đủ, rõ ràng, các chính sách và giải pháp đồng bộ, sự quyết tâm và đồng thuận của hệ thống chính trị các cấp và cả sự nỗ lực, tự phấn đấu vươn lên của chính phụ nữ và trẻ em gái trên mọi mặt của đời sống xã hội.

PV: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!. 

V.Nhi/ Ảnh: X.Quang - M.Dũng/ GĐTE


Các tin khác:

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.