Tin tức

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25

Cập nhật: 19:02 31/03/2021

Ngày 31/03/2021, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Bru-nây Đa-rút-sa-lam chủ trì. Trước đó, ngày 29-30/03/2021, các quan chức cao cấp phụ trách ASCC (SOCA) đã họp các cuộc họp liên quan bao gồm cuộc họp lần thứ 4 của Nhóm Công tác về Văn hóa phòng ngừa (CoP); và Hội nghị SOCA lần thứ 26.Toàn cảnh điểm cầu tại Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25 được tổ chức theo hình thức trực tuyến

 

Tại điểm cầu Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tham dự Hội nghị với vai trò Trưởng Đoàn Việt Nam. Thành phần bao gồm đại diện Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành thuộc ASCC Việt Nam và các đơn vị liên quan của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 Ông Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Bru-nây Da-rút-sa-lam chỉ trì Hội nghị


Trong bài phát biểu khai mạc, Ngài Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Bru-nây Da-rút-sa-lam, Chủ tịch Hội nghị, gửi lời chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN nói chung và Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng trong năm 2020 vừa qua. Với những nền tảng và nhằm phát huy nỗ lực của ASEAN đã được xây dựng từ năm 2020, đặc biệt là các nỗ lực phục hồi sau COVID, Bru-nây Đa-rút-sa-lam sẽ tăng cường hơn nữa các sáng kiến cùng với các đối tác của ASEAN, trên tinh thần cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; một cộng đồng quan tâm, chuẩn bị, sẵn sang cho mọi tình huống và thịnh vượng trong mọi hành động của mình.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước thành viên bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ đề “Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng” được Bru-nây Đa-rút-sa-lam đưa ra của năm Chủ tịch ASEAN 2021, trong đó chú trọng việc (i) phát huy tinh thần đùm bọc chia sẻ để xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa hợp và tự cường, với người dân được đặt ở vị trí trung tâm; (ii) chuẩn bị cho tương lai, duy trì tính tương thích và tự cường của ASEAN; và (iii) tạo cơ hội cho mọi người được hưởng lợi thông qua các sáng kiến nâng cao sự thịnh vượng bền vững của khu vực.

Hội nghị hoan nghênh những ưu tiên của ASCC tập trung vào ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa, kinh tế chăm sóc, trao quyền và phát triển cho thanh niên, phúc lợi xã hội, giáo dục, phát triển phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, lao động, sức khỏe cộng đồng, phát triển thể thao, văn hóa và thông tin, biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể ASCC 2025. Hội nghị cũnng đánh giá cao sự lựa chọn hết sức phù hợp của Bru-nây Đa-rút-xa-lam đối với các ưu tiên và nhiệm vụ, đặc biệt là quyết tâm đưa khu vực không chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19 mà còn xây dựng khả năng phục hồi lâu dài hơn của ASEAN. Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn tin tưởng những ưu tiên trên cùng với gần 30 văn kiện, Tuyên bố sẽ được hoàn thiện kịp tiến độ để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 thông qua, ghi nhận.

Trên cơ sở báo cáo của các quan chức phụ trách Cộng đồng, Hội nghị đánh giá cao việc hoàn thành Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể ASCC 2025 và khuyến khích tất cả các cơ quan chuyên ngành của ASCC đóng góp hơn nữa vào việc hiện thực hóa các khuyến nghị của báo cáo, thúc đẩy sự tham gia của các trụ cột đối với các vấn đề liên ngành thông qua các kế hoạch công tác sau 2020.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn cũng nhất trí đối với một số nội dung quan trọng khác bao gồm: mở rộng vai trò của ASCC và xem xét khả năng hợp tác với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế+1 và +3; tiếp tục thúc đẩy Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN và Kế hoạch thực hiện cũng như tầm nhìn ASEAN sau năm 2025; tăng cường hơn nữa vai trò của thanh niên ASEAN thông qua việc chuẩn bị cho các dự án do thanh niên lãnh đạo; các sáng kiến khu vực về thúc đẩy sức khỏe tâm thần, khí hậu bền vững, xóa nghèo, lồng ghép giới, sẵn sàng cho tương lai thế giới việc làm, công tác xã hội, phát triển thể thao, quyền trẻ em, thông tin và nhận thức về ASEAN.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố chung và thống nhất về nội dung Báo cáo của Hội đồng ASCC trình Lãnh đạo Cấp cao xem xét thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39.
 Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25 tại điểm cầu Việt Nam


Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã tích cực tham gia các phiên của Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà Bru-nây Đa-rút-xa-lam trong việc đề xuất những ưu tiên của Cộng đồng gắn với chủ đề của Năm Chủ tịch “Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị và cùng thịnh vượng” và các sáng kiến tổng hợp những kết quả đã đề ra trong năm 2020. Bộ trưởng hy vọng tất cả 15 cơ quan chuyên ngành liên quan của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN sẽ tăng cường và phối hợp hiệu quả trong việc xây dựng và hoàn thiện các kế hoạch công tác của mình giai đoạn 2021-2025, có tính đến tất cả những xu hướng mới và ưu tiên chúng ta đã đề ra trong phòng chống đại dịch và phục hồi sau đại dịch, giải quyết những tác động của xã hội già hoá, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong tiến trình này, Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam đã và đang thúc đẩy hiện thực hoá những cam kết và sáng kiến đã đề ra trong năm 2020, trong đó chú trọng kết nối với những ưu tiên và chủ đề của năm ASEAN 2021 được Bru-nây đưa ra. Bộ trưởng bày tỏ sự cam kết mạnh mẽ của mình cùng với các Bộ trưởng ASEAN hỗ trợ tích cực cho Bru-nây Đa-rút-xa-lam đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2021.

PV/GĐ&TE


Các tin khác:

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.