Tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Cập nhật: 08:00 04/01/2020

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) nêu lên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, chiều 02/01, tại Hà Nội. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm và Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng...


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo 515 chủ trì hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ - TKQT HCLS (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) và đề án xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2019, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Năm 2019, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế..., làm cho công tác này đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong năm 2019, toàn quốc đã TKQT được 1.625 HCLS (trong nước là 591; Lào là 239; Campuchia là 795); xác định danh tính HCLS bằng phương pháp thực chứng 121 liệt sĩ, bằng phương pháp giám định ADN là 496 trường hợp, trong đó xác định được danh tính là 31 liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Công tác TKQT và xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Phải tiếp tục tăng cường thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ từ mọi tầng lớp nhân dân, xã hội, cộng đồng. “Từ kinh nghiệm xây dựng cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ Ban Chỉ đạo cần xem xét những giải pháp ứng dụng công nghệ mới để huy động người dân, cộng đồng tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ ở địa phương, từ đó đẩy nhanh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: Năm 2020, các cấp, các ngành liên quan phải cơ bản hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách các liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin, tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh)...; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu bản đồ TKQT HCLS, tổ chức tập huấn khai thác sử dụng. Tập trung đẩy mạnh TKQT HCLS trong và ngoài nước; trọng tâm địa bàn trong nước, khu vực trọng điểm còn nhiều HCLS. Triển khai vận hành trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu AND; đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin…

Trước hết, Bộ LĐ-TBXH cùng Bộ Quốc phòng phải hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu về liệt Bộ Quốc phòng chủ trì, đưa ra cộng đồng, phát động toàn xã hội, nòng cốt là Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Bưu điện Việt Nam thu thập thông tin từ tất cả các nguồn. Sau đó bằng công cụ lọc, tìm thông tin cần thiết về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tiến hành xác minh, tổ chức tìm kiếm. Việc xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng nên triển khai theo hướng này để huy động sức mạnh cả cộng đồng.

“Chúng ta kêu gọi về công tác thương binh, liệt sĩ sẽ được cả xã hội tham gia vì đây là việc rất ý nghĩa” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và các bộ ngành liên quan tập trung chỉ đạo công tác rà phá bom mình tại những khu vực còn nhiều hài cốt liệt sĩ như Hà Giang; ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đề xuất đầu tư phương tiện cho các đơn vị tìm kiếm, quy tập; có các hoạt động tôn vinh đơn vị, tập thể, cá nhân làm công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phát động phong trào chăm sóc mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ…
 

Theo molisa.gov.vn


Các tin khác:

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.